Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Adelain beauty Oy
Olavinkatu 32
57130 Savonlinna

Y 2323449-1

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Ansu Malinen
info@adelainbeauty.com

040 - 703 7831

Rekisterin nimi
Adelain beauty Oy;n asiakkuuksiin, verkkokauppaan, sähköpostirekistereihin ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Adelain beauty Oy:n asiakkaan ja Adelain beautyn Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Asiakkaan tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot sekä yrityksen nimi ja Y-tunnus.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Adelain beuty Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.


Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä tai muussa asiakkuuteen / palveluun liittyvässä tilanteessa . Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Verkkokaupan rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa kaikki hänen tietonsa asiakasrekistereissämme. Tarkastuspyynnön voi lähettää Ansu Maliselle, yhteystiedot yllä. Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojen korjaamista ja hänellä on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet tiedot välittömästi.